www.belgium.be Logo of the Belgian government
Noir/Jaune/Rouge

Toegang tot Belcotax-on-web voor inkomsten 2019 en voorgaande

LINK

Gebruik volgende link: http://www.belcotaxonweb.be/U  beschikt over een KBO-Nummer

U beschikt  nite over een KBO-Nummer


U BESCHIKT OVER EEN KBO-NUMMER

U bent voorgaande jaren reeds een gekende gebruiker bij de applicatie Belcotax-on-web.

Als u reeds elektronische aangiften heeft gedaan, stroomt u onmiddellijk verder naar de applicatie Belcotax-on-web. Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij het .

OPGELET! U dient zich te connecteren ‘in eigen naam’. ‘In naam van de onderneming’ is technisch niet toegestaan.

Eerste keer bij Belcotax-on-web?

Dan beschikt u niet over een gekend KBO-nummer in de applicatie Belcotax-on-web.

Indien u beschikt over een KBO-nummer, kunt u een aanvraag richten naar via onderstaand registratieformulier om toegang te verkrijgen tot de applicatie Belcotax-on-web.

Indien uw aanvraagprocedure wordt goedgekeurd, kunt u zich connecteren tot de applicatie.

Als u nog niet beschikt over een KBO-nummer, maar een rechtspersoon, een openbare dienst, een werkgever of een handelaar natuurlijk persoon bent, of u oefent een aan de btw onderworpen activiteit of een vrij beroep uit, dan moet u een KBO-nummer aanvragen bij de Kruispuntbank Ondernemingen. Op basis van dat KBO-nummer kunt u vervolgens uw aanvraag voltooien om toegang te verkrijgen tot de applicatie.

Aanvraagformulier (voor personen die WEL beschikken over een KBO-nummer)

U BESCHIKT NIET OVER EEN KBO-NUMMER

Als u niet onder één van de voorgaande categorieën valt en dus geen KBO-nummer kunt aanvragen, dan kunt u een aanvraag tot toegang richten aan de FOD Financiën. Daartoe vult u het aanvraagformulier volledig in, ondertekent het en stuur het per mail of per post naar :
FOD Financiën - Dienst Belcotax-on-web
North Galaxy A21
Koning Albert II laan 33, bus 25
1030 BRUSSEL

Aanvraagformulier (voor personen die NIET beschikken over een KBO-nummer)

Als uw aanvraag aanvaard wordt kennen wij u een refertenummer toe (met dezelfde vorm als een ondernemingsnummmer) dat gebruikt zal worden om u te identificeren als afzender binnen Belcotax-on-web. Als u de bevestiging hebt gekregen kunt u inloggen via de link 'Inloggen met de e-ID voor gebruikers zonder KBO-nummer'. U steekt uw e-ID in de kaartlezer, klikt op login, geeft uw pincode in en u krijgt toegang tot de toepassing.

Opgelet : dit refertenummer dient enkel om uw login op Belcotax-on-web te registreren. U mag dit refertenummer niet gebruiken als identificatie op schuldenaar-niveau. Om een schuldenaar te identificeren mogen alleen een geldig KBO-nummer of een rijksregisternummer voor natuurlijke personen gebruikt worden.