Proposition de déclaration simplifiée dans Tax-on-Web (Version electronique)


Rendez-vous dans votre TaxBox .   

Cliquez sur "consulter" pour avoir accès à vos données :

Attention, vous ne pouvez rien modifier dans cet écran.

En bas de l'écran vous trouvez un bouton en vert " Modifier vos données"

Vous recevez alors l'aperçu de votre déclaration, et vous pouvez y apporter vos modifications.


                                                      ********************************************************

Si vous ne souhaitez plus recevoir de proposition de déclaration simplifiée pour les années suivantes, vous pouvez cocher la case "Je préfère ne plus recevoir de proposition de déclaration simplifiée pour l'exercice d'imposition 20xx".

Voorstel van vereenvoudigde aangifte Tax-on-Web (ELEKTRONISCHE VersiE)

Ga naar uw Taxbox .   

  • Klik op "raadplegen" om toegang te krijgen tot uw gegevens:

Opgelet, u kan niets wijzigen in dit scherm.

Onderaan vindt u een groen knop met "Gelieve uw gegevens aan te passen"

U komt dan in het overzichtsscherm van Tax-on-web terecht waar je wel wijzigingen in kunt aanbrengen of naar de vakken kunt gaan.


                                                       ******************************************************* 


Indien u geen voorstel van vereenvoudigde aangifte meer wenst voor de volgende jaren, vink dan volgend vakje aan "Ik wens geen voorstel tot vereenvoudigde aangifte meer te ontvangen voor het aanslagjaar 20XX".

Proposal for a simplified tax return in Tax-on-Web

  • By clicking on "Proposition de déclaration simplifiée” you can see the document which has been sent by mail in the PDF format
  • If you are in agreement with this return, you do not have to do anything, you do not have to send back the document or to validate via Tax-on-Web.
  • If you are not in agreement with this, you must click on  "cliquez ici pour modifier la proposition"
  • The proposal for a simplified tax return can be changed via Tax-on-Web 5 days after the sending of the paper document.
  • Click on "Continuer"
  • Choose to see the overview or to get access directly to the return
  • Click on "Continuer"
  • If you do not want any more to receive a proposal for a simplified tax return for the next years, you can tick the box  "Je préfère ne plus recevoir de proposition de déclaration simplifiée pour l'exercice d'imposition 2017".